LaStaSoft

LaStaSoft sa opiera o ambiciózny pracovný kolektív. Ľudia a práca v kolektíve sú základným úspechom doterajších výsledkov v oblasti IT riešení. Pričom zodpovednosť jednotlivca je garanciou a zároveň devízou nášho napredovania. Staviame na schopnostiach ľudí z praxe a ich vzdelanostnej úrovni.

Riešime úlohy podnikových subjektov s ponúkanými službami:

  • Dodávku a implementáciu informačných systémov
  • Integráciu vlastnej aplikácie s už existujúcimi systémami v podnikoch
  • Analýzy a predimplementačné štúdie
  • Zákazkové programovanieVedenie spoločnosti má hlavný cieľ presadiť sa v stredoeurópskom priestore.