Poradenstvo

 • Mať cieľ, ktorý stojí za našu námahu
 • Máte možnosť výberu. Trpieť alebo byť aktívny
 • Nedostatok času. Nedostatočný stupeň vedomia o čase a prioritách
 • Príprava je kľúčom k úspechu. 90% úspechu záleží na príprave

Analýzy

 • Byť úspešný, znamená dosiahnuť toho, čoho by sme chceli dosiahnuť
 • Robiť to, čo robiť musíme
 • Prevádzkovým kapitálom jednoho dňa je 480 minút. Nestojí nám tých 480 minút a naše nadšenie
  za to, aby sme raz denne pár minút venovali racionálnemu plánovaniu výkonu?
 • Každý systém je tak dobrý, ako sa s ním zaobchádza
 • Riadenie úzkych miest
 • Audit procesov
 • Ťahové, tlakové a kombinované systémy plánovania výroby
 • Optimalizácia—mapovanie organizačnej štruktúry, mapovanie hlavných procesov
 • Prietok
  • materiálový tok: hodnota, množstvo
  • operačný tok: hodnota, množstvo
 • Vyrobiteľnosť
  • kapacita operácii, subjektov (Nh,Nominál-Plán-Skutočnosť)
  • kapacita podľa stavu na sklade a rozpracovanosti

Predimplementačné štúdie procesov

 • Plánovať efektívne
 • Čo znamená plánovanie?
  • nič viac ako si „konkrétne predstaviť (pomocou plánovacieho nástroja, grafiky),
   ako má niečo vypadať“
 • Prečo plánovať?
  • nedá sa všetko naplánovať, ale mať plán v predstihu, čo sa môže stať neskôr, dáva
   istotu a slobodu rozhodovania.
 • Plán pomáha presadiť sa