LSS klient

LSS klient pokrývá hlavné systémové prvky logistiky:

 • Materiálový systém - realizácia materiálového toku prepojeného na vstupe a výstupe s okolím
 • Riadiaci systém - plánovanie, riadenie a kontrola materiálového toku čo do množstva, štruktúry, miesta a času
 • Informačný systém - sprostredkovanie vzájomných väzieb medzi materiálovým a riadiacim systémom

 • Microsoft Windows
  • Cieľ –funkcionalita, užívateľský komfort, rýchlosť spracovania dát
  • Podpora SQL Server 2000, 2005, 2008, WS 98…Vista
  • Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
  • Rýchlosť spracovania dát
  • Ovládanie – formulárový prístup, triedenie, filtrovanie,…
  • Dizajnovanie užívateľských formulárov - dizajnovanie tabuliek, buniek
  • Offline režim

 • Dizajnér
  • multijazyčnosť
  • budovanie vlastného menu
  • dizajnovanie formulárov, použiteľné prvky

 • Tlačové zostavy

 • Pre viac informácií o tomto produkte prejdite túto stránku LSS Klient

Hlásenka

Cieľom je pomocou čítačky čiarového kódu alebo technológie RFID (tagov) odhlasovať operácie na výrobnom príkaze resp výrobnej dokumentácii, sledovanie času operácii –technologického miesta (začiatok /prerušenie/ koniec).

Základné časti:
 1. Načítanie výrobného príkazu čítačkou čiarvých kódov
 2. Odhlásenie operácií
 3. Odhlásenie prestojov
 4. Odhlásenie nezhôd

EDI - elektronická výmena dokumentov

Implementácie integrovaného automatického riešenia pre zabezpečenie EDI komunikácie s odberateľmi

 • Výhody:
  • jednoduchý managment dokumentov uložených v lokálnej databáze na počítači užívateľa
  • jednoduché napojenie na informačný systém
  • neobmedzený počet obchodných oartnerov pre vzájomnú komunikáciu
  • prístup viacerých užívateľov k jednému účtu v rámci firmy